Algemene voorwaarden

De onderstaande voorwaarden gelden voor alle behandelingen die plaatsvinden bij Konijnentrimsalon Dwingeloo, bij u thuis of op locatie. Deze voorwaarden zijn te lezen op de website konijnentrimsalondwingeloo.nl en liggen ter inzage in de salon.

Definitie afspraak

U kunt online via de website, per mail, telefoon of WhatsApp een afspraak maken voor het trimmen van uw konijn(en) of cavia(‘s). Hieronder wordt verstaan het borstelen, knippen, scheren en/of wassen van uw konijn(en) of cavia(‘s), ook kunnen de nagels geknipt worden.

Uw gegevens

Uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden genoteerd bij uw eerste bezoek, danwel ingevoerd bij een online reservering via de website. Ook worden een aantal gegevens van uw konijn(en) of cavia(‘s) genoteerd. Deze gegevens worden bewaard tot 7 jaren na uw laatste bezoek. Uiteraard worden uw persoonlijke gegevens niet verstrekt aan derden. Inzake een spoedgeval kunnen de gegevens van uw konijn(en) of cavia(‘s) wel verstrekt worden aan de op dat moment dienstdoende dierenarts.

Tijden

U brengt uw konijn(en) of cavia(‘s) op de afgesproken tijd, u kunt hierbij aanwezig zijn of uw konijn(en) of cavia(‘s) later ophalen. Indien u later komt om uw konijn(en) of cavia(‘s) op te halen zullen zij verblijven in een daarvoor bestemde kooi/ren binnen of buiten met vers water, hooi, brokjes en eventueel wat verse groente.

Kosten en annuleren

De prijzen vindt u terug op de website, deze prijzen kunnen tussentijds worden gewijzigd. De prijs welke geldt ten tijde van de reservering telt, betalen kan via pin of contant.

Indien uw afspraak onverhoopt niet door kan gaan maakt u dit dan zo gauw mogelijk kenbaar. Er worden geen kosten in rekening gebracht.

Foto’s

Tijdens de behandeling kunnen er foto’s gemaakt worden van uw konijn(en) of cavia(‘s), deze kunnen geplaatst worden op de website. Er worden geen persoonlijke gegevens bijgezet, enkel de naam van uw konijn(en) of cavia(‘s). Deze foto’s zijn enkel voor een informatief doel om te laten zien wat er gebeurt in de salon en het eindresultaat.

Recht van weigeren

Indien u een konijn(en) of cavia(‘s) brengt die erg ziek is of een ernstige besmettelijke ziekte heeft kan Konijnentrimsalon Dwingeloo uw konijn(en) of cavia(‘s) weigeren. U dient alle informatie te verstrekken die noodzakelijk zou kunnen zijn bij het trimmen van uw konijn(en) of cavia(‘s).

Aansprakelijkheid

Konijnentrimsalon Dwingeloo is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook. Omdat het trimmen van uw konijn(en) of cavia(‘s) risico’s met zich meebrengt, vooral als de vacht dermate geklit of vervilt is brengt dit extra risico op wonden met zich mee. Konijnenpension Dwingeloo kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Indien noodzakelijk zal ik met uw konijn(en) of cavia(‘s) naar de op dat moment dienstdoende dierenarts gaan, alle kosten die hier uit voorvloeien komen voor uw eigen rekening.

Na een behandeling kan uw konijn(en) of cavia(‘s) zich (door stress) niet lekker voelen of gaan krabben, bijten of met de kop schudden of een andere uiting vertonen van zich niet prettig voelen. U bent zelf verantwoordelijk voor de nazorg, u kunt Konijnentrimsalon Dwingeloo hiervoor niet aansprakelijk stellen.

Van toepassing is de Zakelijke Aansprakelijkheidsverzekering, welke is ondergebracht bij Interpolis / Rabobank. Het betreden van de salon is op eigen risico en het trimmen van uw konijn(en) of cavia(‘s)geschiedt ook op eigen risico.

U dient WA verzekerd te zijn.

Wijzigingen

Deze voorwaarden kunnen tussentijds wijzigen.