Algemene voorwaarden

De onderstaande voorwaarden gelden voor elke overeenkomst die gesloten is met Konijnentrimsalon Dwingeloo. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien op de website konijnentrimsalondwingeloo.nl en liggen ter inzage in de salon.

U kunt online via de website, per mail, telefoon en whatsapp een afspraak maken voor het trimmen van uw konijn. Hieronder wordt verstaan het borstelen, knippen en/of scheren van uw konijn.

Uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden genoteerd bij uw eerste bezoek, danwel ingevoerd bij een online reservering via de website. Ook worden een aantal gegevens van uw konijn(en) genoteerd. Deze gegevens worden bewaard tot 7 jaren na uw laatste bezoek. Uiteraard worden uw persoonlijke gegevens niet verstrekt aan derden. In zake een spoedgeval kunnen de gegevens van uw konijn(en) wel verstrekt worden aan de op dat moment doende dierenarts.

U dient WA verzekerd te zijn.

U brengt uw konijn(en) op de afgesproken tijd, u kunt hierbij aanwezig zijn of uw konijn(en) later ophalen. Indien u later komt om uw konijn(en) op te halen zullen zij verblijven in een daarvoor bestemde kooi/ren binnen of buiten met vers water en hooi.

Konijnentrimsalon Dwingeloo zal uiterst mogelijke zorg bieden aan uw konijn(en) en zoveel mogelijk aan uw wensen proberen te voldoen.

 De prijzen vindt u terug op de website, deze prijzen kunnen tussentijds worden gewijzigd. De prijs welke geldt ten tijde van de reservering telt. Betalen kan contant, via overschrijving of via een betaalverzoek binnen 14 dagen na uw afspraak.

Indien uw afspraak onverhoopt niet door kan gaan maakt u dit dan zo gauw mogelijk kenbaar. Er worden geen kosten in rekening gebracht.

Indien u een konijn brengt die erg ziek is of een ernstige besmettelijke ziekte heeft kan Konijnentrimsalon Dwingeloo uw konijn weigeren. U dient alle informatie te verstrekken die noodzakelijk zou kunnen zijn bij het trimmen van uw konijn(en).

Indien uw konijn(en) ziek wordt of zal overlijden tijdens de behandeling of tijdens het verblijf bij Konijnentrimsalon Dwingeloo dan zult u hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd worden. Indien dit nodig is zal Konijnentrimsalon Dwingeloo met spoed naar de dienstdoende dierenarts gaan.

Konijnentrimsalon Dwingeloo is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook. Indien u of uw konijnen iets overkomt is Konijnentrimsalon Dwingeloo hiervoor niet aansprakelijk. Tevens is Konijnentrimsalon niet aansprakelijk als uw konijn(en) komt te overlijden. Van toepassing is de Zakelijke Aansprakelijkheidsverzekering, welke is ondergebracht bij Reinders Assurantiën te Coevorden. Het betreden van de salon is op eigen risico en het trimmen van uw konijn(en) geschiedt ook op eigen risico.

Het trimmen van uw konijn blijft mensenwerk, het resultaat kan anders zijn dan u verwacht. Houdt u hier rekening mee, een konijnenvacht groeit snel en na een paar dagen ziet u meestal niks meer van de oneffenheid. Bent u desondanks ontevreden neemt u dan contact op, samen zullen wij zoeken naar een passende oplossing.

Het Nederlands recht is van toepassing bij eventuele klachten.

 

Konijnentrimsalon Dwingeloo
Helen van der Klauw
Heuring 26
7991 EH Dwingeloo

info@konijnentrimsalondwingeloo.nl
konijnentrimsalondwingeloo.nl